HIT PARADE
‚Äč

2009 - 2017
Carrara white marble, car sunshade
 

270 x 130 cm

 

TOUT VA TRES BIEN, Galerie Mansart, Paris, FR